CONDICIÓNS DE USO DO PASAPORTE


É persoal e intransferible. Para que o Pasaporte sexa válido deberán cubrirse todos os datos persoais que se solicitan.
O Pasaporte poderá recollerse nos seguintes puntos:

  • Oficina de Turismo municipal de Padrón
  • En calquera dos establecementos participantes