PREMIOS PÚBLICO


PREMIOS PARA OS USUARIOS

As persoas que participen co seu voto na elección da mellor tapa, entran simultaneamente no sorteo dos seguintes vales (que non se poden fraccionar):

  • 1 vale de 100€ para consumir no establecemento gañador do ano 2020.
  • 3 vales de 50€ (cada un deles) para consumir nun dos establecementos participantes, que elixirá a persoa gañadora.

Cada ‘pasaporte’ deberá estar selado nun mínimo de 3 establecementos participantes diferentes.

A puntuación será de 1 a 3 puntos, sendo 1 a puntuación máis baixa e 3 a máis alta.